Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

Strefa ósmoklasisty

1367906
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
1048
1761
9760
37731

Twoje IP: 18.207.108.191

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

fundacja POLSKA MIEDŹ

Archiwalna strona Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Raport z ewaluacji całościowej

Zajęcia zawieszone do dnia 25 marca 2020

DRODZY RODZICE!!!
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, informuję iż w dniach 12 do 25 marca br. zajęcia zostają zawieszone.

W dniach 12-13 marca nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze a jedynie opiekuńcze (zapewnienie dzieciom opieki w godz. 7:30-16:15- klasy I - VIII, oddziały przedszkolne 6:30-16:30).

Rodzicu,
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez  dyrektora szkoły.
• ŚLEDŹ NA BIEŻĄCO DZIENNIK ELEKTRONICZNY ORAZ STRONĘ SZKOŁY I MEN

Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

WAŻNE INFORMACJE!!!
• Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarnoepidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
• Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
• Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

KORONOWIRUS - jak zapobiegać zakażeniu?

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

więcej...

KONKURS WIEDZY "OMNIBUS"

W dniu 5 marca 2020 r. w naszej szkole zorganizowany został dla uczniów klas I-III konkurs wiedzy OMNIBUS. Konkurs dotyczył różnych dziedzin wiedzy, m. in.: wiadomości o otaczającym świecie, przyrodzie, literaturze, sztuce.

Podczas I etapu przeprowadzono test eliminacyjny i wyłoniono 2 najlepsze osoby w każdej z klas, które przeszły do następnego etapu. Podczas finału dzieci odpowiadały ustnie na wylosowane pytania. Pytania dostosowane były do wieku dzieci i poziomu ich wiedzy.

Jury przyznało:

W klasie I:
1 miejsce - Ania Paczyńska,
2 miejsce – Antek Mikołajewski,
W klasie II:
1 miejsce - Maks Bączkowski,
2 miejsce – Nadia Czubak,
W klasie III:
1 miejsce - Jagoda Rzeźwicka,
2 miejsce – Wiktor Karasiński.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Gratulujemy!

Zabawa karnawałowa - 25.02.2020

W dniu 25 lutego 2020r. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa. Sala gimnastyczna zapełniła się niezwykłymi postaciami z bajek, filmów i komiksów. Od godz. 9-11 bawili się uczniowie klas I-III. Zaś od godziny 11:30-13:30 uczniowie klas IV-VIII, którzy jako nurt przewodni balu wybrali lata 70-90. Zabawę poprowadził zaprzyjaźniony zespół Quest.

Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki jak przystało na prawdziwy bal. Były pociągi, korowody, kółeczka. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli w zabawach i konkursach organizowanych przez DJ. Tegoroczna zabawa karnawałowa należała do udanych. Uczniowie do domów wracali zmęczeni tańcami, ale zadowoleni.

Kolejna zabawa za rok :).

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach na rok szkolny 2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach  
w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach
na rok szkolny 2020/2021

DO POBRANIA:

  1. Pełna treść ogłoszenia;
  2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
  3. Oświadczenie o wielodzietności;
  4. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach;
  5. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach.

Pasowanie na Czytelnika - 06.02.2020

W dniu 6 lutego odbyło się pasowanie na Czytelnika Biblioteki uczniów klasy I. Uroczystość rozpoczęli starsi koledzy i koleżanki scenką z życia szkoły pt. "Suchą szosą susza szła". W roli nauczycielki wystąpiła Wiktoria, uczennic -Klaudia i Julia, Zosi -Marcela, a Karolka -Nikodem. Następnie wiersz Juliana Tuwima zilustrowały i wyrecytowały Amelka, Jagoda i Nikodem.

Po przedstawieniu klasa I przystąpiła do złożenia przyrzeczenia:

"My uczniowie pierwszej klasy, uroczyście przyrzekamy,
że będziemy kochać książki, krzywdy zrobić im nie damy.
I rad książek słuchać będziemy z uwagą,
a obowiązki czytelnika traktować z wielką powagą!",

a pani Dyrektor wielką zakładką do pasowania każdego z uczniów na Czytelnika Biblioteki. Z okazji ceremonii dzieci otrzymały pamiątkowe przypinki, książki do samodzielnego czytania oraz zakładki do książek, odblaski i cukierki.

Informacja o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach

Szanowni Rodzice uczniów

Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Na podstawie art. 89 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 7a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zmianami) oraz Uchwały nr XV/85/2020 Rady Gminy Miłkowice z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Rzeszotarach zawiadamiam o zamiarze przekształcenia z dniem 1 września 2020 roku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Rzeszotarach.

Utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podyktowane jest dążeniem do polepszenia warunków kształcenia, wychowania i opieki oraz zapewnieniem od 1 września 2020 r. bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole. Wzrost liczby uczniów, spowodowany reformami oświaty z lat ubiegłych tj. przyznaniem prawa do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku od 3 lat oraz utworzeniem ośmioletnich szkół podstawowych spowodował obniżenie warunków prowadzenia zajęć. Mniej liczne oddziały mają zajęcia w klasach przeznaczonych dla grup. Do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Szkolnej 1 przeniesione mają być oddziały przedszkolne. Budynek ten znajduje się na jednej działce ewidencyjnej i w bliskiej odległości z budynkiem szkoły przy ul. Wiejskiej 68, w którym obecnie znajdują się oddziały przedszkolne. Wymienione zmiany wymagają uzyskania pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz zgody na zmianę sposobu użytkowania nowego budynku.

Wyżej wymieniona uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłkowice.

Z poważaniem

Wójt Gminy Miłkowice

(-) Dawid Stachura