Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

Strefa ósmoklasisty

2780182
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
984
1304
984
58870

Twoje IP: 3.236.13.53

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

fundacja POLSKA MIEDŹ

Archiwalna strona Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Raport z ewaluacji całościowej

Informacje o Przedszkolu

Przedszkole należy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzeszotarach. Mieści się w nowo wybudowanym budynku, którego uroczyste otwarcie miało miejsce 1 września bieżącego roku.

W Przedszkolu są cztery oddziały dla 80 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci mogą przebywać w Przedszkolu w godzinach od 6:30 do 16:30.

Przedszkole posiada cztery sale dydaktyczne z łazienkami w każdej sali, dodatkowe łazienki w korytarzu, szatnię, gabinet pielęniarki oraz jadalnię. Sale przedszkolne wyposażone są w nowe sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz multimedia. Z każdej sali lekcyjnej jest bezpośrednie wyjście na słoneczny taras i teren zielony wokół szkoły, który wyposażony jest w sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych.
Przedszkole posiada bardzo duży plac zabaw oraz bezpośredni dostęp do boiska i terenów zielonych, gdzie dzieci mają dobre warunki, by radośnie i aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

W trosce o prawidłowy rozwój dzieci Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedaggiczną, logopedę, a także współpracuje z psychologiem i pedagogiem dziecięcym.
Troską wszystkich pracowników Przedszkola jest stworzenie odpowiednich warunków zabawy i pracy, aby dzieci były radosne i prawidłowo się rozwijały.

Zgodnie z PODSTAWA PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH celem wychowania przedszkolnego jest:

  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

  • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

  • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.